Adriana Krzymowska Larsson

Advokat and jur. dr (LL.D.)

E-mail

moc.ikswomyzrk@anairda

Phone

30 01 242-37 64+

Publications

Skattenytt 2023 nr 4, Avyttring genom gäldenärsbyte och andra väsentliga förändringar

Försäkringsdistributionslagen - en kommentar, Karnovs lagkommentar till lag (2018:1219) om försäkringsdistribution (JUNO)

Skattepliktiga överlåtelser i inkomstslaget kapital, Jure 2018 (akademisk avhandling)

Kapitel i: Guglielmo Maisto (red.), Taxation of Companies on Capital Gains on Shares under Domestic Law, EU Law and Tax Treaties, IBFD 2013

SV / ENG