Amelia Krzymowska

Advokat and jur. dr (LL.D)

E-email

moc.ikswomyzrk@ailema

Phone

88 33 919-67 64+

Publications

Servitut: att bilda servitut, Norstedts Juridik 2024

JT 2023-24 nr 1 s. 133 ff., När kan servitut åberopas för att hindra bygglov? Spillvattenledningen

JT 2022-23 nr 3 s. 115 ff, Lägenheten på Sibyllegatan: när en andrahandshyresgäst i själva verket har ett förstahandskontrakt

SvJT 2023 s. 59, Slutet för blockhyra på den kommersiella marknaden?

JT 2021-22 nr 1 s. 193 ff., Omtolkning av officialservitut?

Servitut: En civil- och offentligrättslig bruksrätt, Jure 2020 (akademisk avhandling)

JT 2017-18 nr 2 s. 378 ff., En hyresgästs rörelseskada – tillämpning av det indirekta besittningsskyddet

SV / ENG