KRZYMOWSKI advokater

Advokater och jurister

Adriana Krzymowska Larsson / Antonia Krzymowska / Amelia Krzymowska / Alfred Krzymowski

jur. dr ADRIANA KRZYMOWSKA LARSSON

Advokat

2010 Jur. kand. Stockholms universitet
2018 Jur. dr Stockholms universitet


Kontakt

073 - 242 10 03

Publikationer

Skattenytt 2023 nr 4, Avyttring genom gäldenärsbyte och andra väsentliga förändringar

Försäkringsdistributionslagen - en kommentar, Karnovs lagkommentar till lag (2018:1219) om försäkringsdistribution (JUNO)

Skattepliktiga överlåtelser i inkomstslaget kapital, Jure 2018 (akademisk avhandling)

Kapitel i: Guglielmo Maisto (red.), Taxation of Companies on Capital Gains on Shares under Domestic Law, EU Law and Tax Treaties, IBFD 2013

tillbaka upp

jur. dr ANTONIA KRZYMOWSKA

Advokat

2011 Jur. kand. Stockholms universitet
2018 Jur. dr Stockholms universitet


Kontakt

073 - 252 10 18

Publikationer

JT 2022-23 nr 3 s. 115 ff, Lägenheten på Sibyllegatan: när en andrahandshyresgäst i själva verket har ett förstahandskontrakt

Fastighetsmäklarlagen - en kommentar, lagkommentar till fastighetsmäklarlagen (2021:516) på JP Infonet

SvJT 2023 s. 59, Slutet för blockhyra på den kommersiella marknaden?

Försäkringsdistributionslagen - en kommentar, Karnovs lagkommentar till lag (2018:1219) om försäkringsdistribution (JUNO)

SvJT 2019 s. 41, Obefogad hävning av uppdrag: Något om förmedlarens skada

Mäklarrättsliga principer vid företagsförmedling, Jure 2018 (akademisk avhandling)

JT 2014-15 nr 2 s. 419 ff., God försäkringsförmedlingssed – en mellanmansrättslig skyldighet även utanför uppdragsförhållandet

JP nr 1/2017 s. 79 ff., Ett mäklarrättsligt perspektiv på motocrossbanefallet: Konkludent ratihabition av betalning till annan än borgenären och fråga om fastighetsmäklarens upplysningsplikt

tillbaka upp

jur. dr AMELIA KRZYMOWSKA

Advokat

2012 Jur. kand. Stockholms universitet
2020 Jur. dr Uppsala universitet


Kontakt

076 - 919 33 88

Publikationer

JT 2022-23 nr 3 s. 115 ff, Lägenheten på Sibyllegatan: när en andrahandshyresgäst i själva verket har ett förstahandskontrakt

SvJT 2023 s. 59, Slutet för blockhyra på den kommersiella marknaden?

JT 2021-22 nr 1 s. 193 ff., Omtolkning av officialservitut?

Servitut: En civil- och offentligrättslig bruksrätt, Jure 2020 (akademisk avhandling)

JT 2017-18 nr 2 s. 378 ff., En hyresgästs rörelseskada – tillämpning av det indirekta besittningsskyddet

tillbaka upp

ALFRED KRZYMOWSKI

Biträdande jurist

2014 Jur. kand. Stockholms universitet
2019 TingsmeriteringKontakt

070 - 787 88 87

tillbaka upp