KRZYMOWSKI advokater.

Aktuellt

3 november 2023

Artikel i Fastighetsvärlden: Ansvar i hyresförhållanden

Vad händer när andrahandshyresgästen vägrar flytta, trots att förstahandshyresavtalet har upphört? Hyreslagen ger ingen vägledning i frågan. HDs dom (mål nr Ö 5554-22 "Lägenheten i Jämjö") är därför ett välkommet klargörande; att återlämna lägenheten vid hyrestidens utgång är en tydlig avtalsförpliktelse och genom att inte lämna lägenheten i tid gör sig förstahandshyresgästen skyldig till ett avtalsbrott, trots att det är andrahandshyresgästen som sitter kvar. Fastighetsägaren har rätt till ersättning för uteblivna intäkter under tiden som andrahandshyresgästen sitter kvar i lägenheten, men också för tid som lägenheten måste återställas och fram till dess att lägenheten kan hyras ut på nytt. En följd av domen är även att det finns möjlighet för en fastighetsägare att få ersättning från förstahandshyresgästen för andra mer- och omkostnader i samband med andrahandshyresgästens vägran att flytta.

Amelia Krzymowska och Antonia Krzymowska kommenterar i dag avgörandet i Fastighetsvärlden.

https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/hd-dom-hyresgast-vagrade-flytta-fastighetsagare-far-skadestand/