KRZYMOWSKI advokater.

Stiftelsen

FORSKNINGSSTIFTELSEN KRZYMOWSKI

Stöd för rättsvetenskaplig forskning

Den rättsvetenskapliga forskningen tillför ett ovärderligt bidrag till rätts- och näringslivet genom att belysa problem och identifiera lösningar. Rättsvetenskaplig forskning är en garant för ett fungerande rättsliv och ett rättssäkert samhälle. Den insikt i och förståelse för det valda studieområdet som ett forskningsprojekt skapar kommer samhället till gagn på flera olika sätt. Näringsrättslig forskning medför en ökad kunskap för marknadens aktörer om vad som gäller, kan eller borde gälla, vilket i sin tur medför ökade förutsättningar för dessa att bedriva företagsamhet.

Forskningsstiftelsen KRZYMOWSKI har till ändamål att genom förvaltning av Stiftelsen tillgångar, vad som Stiftaren framgent tillskjuter Stiftelsen samt vad som i övrigt må tillfalla Stiftelsen, främja rättsvetenskaplig forskning med näringsrättslig inriktning. Ändamålet ska tillgodoses genom direkta anslag eller anslag till institut för sådan forskning eller verksamhet.

Stiftelsen ska även verka för att informera om behovet av rättsvetenskaplig forskning och dennas finansiering samt förmedla stipendier från andra fysiska eller juridiska personer för finansiering av rättsvetenskaplig forskning.


ANSÖKAN OM BIDRAG
Stiftelsen stödjer i huvudsak tillkomsten av rättsvetenskapliga verk, utredningar och artiklar. Ytterligare information om ansökningsförfarandet återfinns i ansökningsblanketten:

Ansökningsblankett

Stiftelsens adress är:
FORSKNINGSSTIFTELSEN KRZYMOWSKI
c/o Krzymowski Holding AB
Box 44047, 10073 Stockholm.


SV / ENG