KRZYMOWSKI advokater.

Aktuellt

7 november 2023

Debatt: Öka fastighetsmäklarnas kunskap om penningtvätt

I dag skriver Antonia Krzymowska om behovet av fortbildning för fastighetsmäklare i Dagens Juridik. Bakgrunden är att Finanspolisen funnit att fastighetsbranschen är en attraktiv marknad för penningtvätt och Fastighetsmäklarinspektionen i en tematisk tillsyn konkluderat att mäklarnas kunskaper och förmåga att förhindra penningtvätt är bristfällig. Det är som upplagt för problem, särskilt när mäklarna hanterar 90 % av alla bostadsaffärer i landet. Det är förvånande att frågan inte lyfts på ett större plan tidigare, men också att inte större ansträngningar gjorts för att öka mäklarnas möjligheter att identifiera och stoppa penningtvätt, givet att de står i frontlinjen på detta sätt.

Det ställs i dag inga krav på att mäklarna upprätthåller en adekvat kunskap och löpande kompetensutveckling. Att införa ett fortbildningskrav skulle på ett effektivt sätt säkra kunskapen om penningtvättsregleringen, men även övriga skyddsaspekter i fastighetsmäklarlagen.

https://www.dagensjuridik.se/debatt/utbildning-for-maklare-bradskande-for-att-forhindra-penningtvatt/