KRZYMOWSKI advokater.

Aktuellt

12 juni 2024

Föredrag i Uppsala om kommersiell hyra

Varje år arrangerar Institutet för Fastighetsrättslig Forskning (IFF) vid Uppsala universitet "Nyttjanderättens- och hyresrättens dag". I år hade Amelia Krzymowska och Antonia Krzymowska nöjet att tala om trender och strategiska överväganden i kommersiell bostadshyra i kölvattnet av den senaste rättsutvecklingen. Tomas Johansson, Elisabeth Ahlinder och Richard Hager höll ett föredrag om delningsekonomin i kommersiell hyra och behovet av en ökad flexibilitet vid upprättandet av hyresavtal och jordabalkens regler för att löpande möjliggöra anpassningar för ökad lönsamhet. Olof Moberg och Johan Hardstedt bjöd på en genomgång av rättsläget beträffande elsparkcyklar och markanvändning. Dagen avslutades av hyresråden Vanja Lycke och Hans G Johansson som uppdaterade om den senaste hyresrättsliga praxisen.

Tack IFF, Marc Landeman, alla talare och deltagare för en givande dag och nyttiga utbyten.