KRZYMOWSKI advokater.

Aktuellt

6 mars 2024

Ny bok om servitut

Amelia Krzymowska har gett ut sin andra bok om servitut. I boken ”Servitut – att bilda servitut” redogörs för möjligheterna och förutsättningarna för att bilda avtalsservitut och officialservitut/förrättningsservitut, för olika praktiska syften och ändamål.

Det finns servitut på de flesta fastigheter i Sverige. Institutet servitut används för att komplettera en fastighet med viktiga funktioner och innebär vanligtvis att ägaren till fastigheten får rätt att på olika sätt nyttja en annan fastighet för ett visst syfte. Servitut kan uppkomma på frivillig väg, s.k. avtalsservitut, eller upplåtas utan frivillighet, s.k. officialservitut/förrättningsservitut. Statistik från Lantmäteriet visar att det registreras nära 30 000 avtalsservitut per år.

I Servitut – att bilda servitut redogörs för möjligheterna och förutsättningarna för att bilda dessa olika typer av servitut.

Boken kan beställas här: https://shop.nj.se/products/servitut-1