KRZYMOWSKI advokater.

Aktuellt

20 juli 2011

Skälig mäklarprovision

Tingsrätten fastställer att företagsmäklaren har rätt till provision om nästan 1 miljon kronor från uppdragsgivaren. Företagsmäklaren erhöll ett muntligt uppdragsavtal, men avtalade inte om provisionens storlek. Företagsmäklaren förmedlade därefter ett av bolagen i uppdragsgivarens koncern till en köpare. Bolaget såldes för drygt 36 miljoner kronor. Tingsrätten anser att företagsmäklaren ska ha tre procent i provision.

Mäklaren fick ett muntligt uppdrag av koncernen att sälja ett medicinskt företag i uppdragsgivarens koncern. Köpeskillingen för bolaget slutade på drygt 36 miljoner kronor. Företagsmäklaren fick 300.000 kronor i ersättning, men begärde senare ytterligare drygt 1,2 miljoner kronor.

Tingsrätten noterade inledningsvis att parterna har olika uppfattning om uppdragets omfattning. Uppdragsgivaren hävdade att uppdraget endast omfattade processen att finna en köpare och att provisionen därmed begränsades till denna del av försäljningsprocessen. Tingsrätten konstaterade emellertid att ett avtal hade kommit till stånd eftersom mäklaren anvisade en köpare av bolaget, varför mäklaren hade rätt till provision. Tingsrätten poängterade vidare att företagsmäklaren enligt visst handelsbruk och sedvänja har ansetts haft rätt att få en andel av köpeskillingen. Mäklarens sakkunnigvittne ansåg att en rimlig provision är tre procent av köpeskillingen. Tingsrätten ansåg därför att mäklaren skulle ha rätt till drygt 1,3 miljoner kronor i provision för mäklaruppdraget. Upppdragsgivaren ska därför betala nästan 1 miljon kronor till mäklaren.

En av domarna var skiljaktig och anförde att parterna inte hade träffat något avtal om provision. Domaren konstaterade att mäklaren visserligen utfört ett uppdrag, men att detta inskränkte sig till den inledande skedet av försäljningsprocessen. En skälig ersättning ska, enligt domaren, relateras till den ersättning som skulle ha betalats om den finansielle rådgivaren medverkat i hela processen. Domaren ansåg att mäklaren gett uttryck för att en skälig sammanlagd ersättning uppgår till 700.000 kronor.