Antonia Krzymowska

Advokat och jur. dr

E-post

moc.ikswomyzrk@ainotna

Telefon

81 01 252-37 64+

Publikationer

JT 2022-23 nr 3 s. 115 ff, Lägenheten på Sibyllegatan: när en andrahandshyresgäst i själva verket har ett förstahandskontrakt

Fastighetsmäklarlagen - en kommentar, lagkommentar till fastighetsmäklarlagen (2021:516) på JP Infonet

SvJT 2023 s. 59, Slutet för blockhyra på den kommersiella marknaden?

Försäkringsdistributionslagen - en kommentar, Karnovs lagkommentar till lag (2018:1219) om försäkringsdistribution (JUNO)

SvJT 2019 s. 41, Obefogad hävning av uppdrag: Något om förmedlarens skada

Mäklarrättsliga principer vid företagsförmedling, Jure 2018 (akademisk avhandling)

JT 2014-15 nr 2 s. 419 ff., God försäkringsförmedlingssed – en mellanmansrättslig skyldighet även utanför uppdragsförhållandet

JP nr 1/2017 s. 79 ff., Ett mäklarrättsligt perspektiv på motocrossbanefallet: Konkludent ratihabition av betalning till annan än borgenären och fråga om fastighetsmäklarens upplysningsplikt

SV / ENG