KRZYMOWSKI advokater.

Aktuellt

7 juli 2023

Artikel i SkatteNytt: Avyttring genom förändring

I våras kom Högsta förvaltningsdomstolen med ett avgörande i vilket det konstaterades att ett gäldenärsbyte utgör en avyttring som utlöser beskattning för den tidigare gäldenären (HFD 2023 ref. 12). Domen innebär att gäldenärsbyten medför en sådan förändring av fordringar att den ursprungliga fordran upphör att existera och ersätts med en ny.

I en ny artikel i Skattenytt (nr 4) analyserar Adriana Krzymowska Larsson avgörandet samt problematiserar andra typer av förändringar av fordringar och hur dessa förhåller sig till avyttringsbegreppet.

Läs gärna artikeln i fulltext här.